Zasady ministranta

Zasady według św. Jana Berchmansa

Wskazania dla ministrantów: